нашата История. управление. членство. отчети

Предистория
През 2008-2009 между Университета „Зигмунд Фройд”, Виена и Центъра за култура и дебат „Червената къща“, София се обсъждат различни идеи в областта на образованието по психотерапия и психотерапевтичната практика.
Така се създава Group Analysis Sofia Project – съвместна обучителна програма по групова анализа. Идеята е на базата на съществуващия опит, образователни традиции и социална практика на груповата психотерапия да се развие метода на груповата анализа у нас и да бъдат обучени първите групови аналитици.
У нас
Международен екип от преподаватели - практикуващи психотерапевти – психоаналитици, групови аналитици и групови психотерапевти от Австрия, България и Германия, провеждат четиригодишно обучение.

Първата група по групова анализа е 15-членна група и се случва в периода 2009-2013 година.
На 27 септември 2013 година седем български и чуждестранни психотерапевти и съмишленици учредяват в София Българското общество по групова анализа и групови процеси.

Това са проф. д-р Арфред Приц, д-р Давид Иерохам, Георги Биволарски, проф. д-р Ивайло Търнев, дмн, д-р Изабела Доерлайн, д-р Карл Голинг и Цветелина Йосифова.

Tо бележи успешното приключване на обучението на първата група по групова анализа у нас.
2009-2013
2013
Общо събрание
Общото събрание е върховен орган на Обществото и се състои от всички негови членове.

В Общото събрание има право да участва по един представител на всяко дружество – член на Обществото, който е от лицата, нейни представители по закон. Законният представител може да упълномощи друго лице за конкретно общо събрание.
Общи годишни събрания на обществото са се провеждали на следните дати:
• 27 септември 2013 г. – Учредително събрание
• 13 декември 2014 г.
• 30 януари 2016 г.
• 30 април 2017 г.
• 30 юни 2018 г.
• 26 септември 2019 г.
• 26 септември 2020 г.
Управителен съвет
Запознайте се с управителния съвет и комисиите към него.
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
Запознайте се с консултативния съвет и комисиите към него.
кОМИСИЯ ПО ЕТИКА
Запознайте се с комисията по етика.
Членство
Заявка за членство може да подадете на: