Политика за поверителност

Въведение

Моля прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. Тя пояснява редица въпроси относно личната информация и данните, които събираме чрез Groupanalysis-bg.org, както и целите, за които можем да ги използваме или предоставяме.

За нас поверителността на Вашата информация и защитата на Вашите лични данни е важна. Ангажираме се да осигурим адекватна защита на личните данни, които ни предоставяте. Използвайки Groupanalysis-bg.org, Вие декларирате, че сте прочели, разбирате съдържанието и се съгласявате с настоящата Политика за поверителност.

Интернет Сайтът Groupanalysis-bg.org (Сайтът) е създаден и управляван от Българско общество по психоанализа и групова анализа (БОПГА). Сайтът осигурява достъп до информация, свързана с актуалните дейности на Обществото, събития, издания, новини, професионални публикации и медийни участия. Сайтът също така дава възможност на потребители да кандидатстват за Обучителна програма по психоанализа и групова анализа, чрез попълване на интернет форма и изпращане на информация и документи по имейл. За да предостави тези услуги, БОПГА събира лични данни и информация през различните канали на Сайта. Събраните лични данни и информация се пазят отговорно и законосъобразно, съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз през 2018 г.

Каква информация събираме за Вас?

Това е информация, която Вие ни предоставяте чрез каналите за достъп до услугите на Сайта. За да използвате услугите на Сайта е възможно да се наложи да предоставите всички или част от следните данни:

• име, презиме, фамилия
• имейл адрес / Skype адрес
• личен телефонен номер
• дата и година на раждане
• гражданство
• държава
• образователна степен и квалификации

С предоставяне на горната информация, Вие изрично се съгласявате със събирането и обработката и за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност.

Данни за ползването

Сайтът събира и информация за това как се осъществява достъпът и ползването на Услугите („Данни за ползването“). Такива данни за ползването могат да включват информация, като напр. адрес на Интернет протокола на Вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, предоставени услуги, час и дата на предоставяне, продължителност на сесиите, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Данни за проследяване и „бисквитки“

Сайтът използва „бисквитки“ и подобни технологии за проследяване на дейностите във връзка с предоставяните услуги, както и осигуряване на определена информация. „Бисквитките“ представляват файлове, съдържащи данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор.

„Бисквитките“ се изпращат до Вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на Вашето устройство.

Примери за „бисквитки“, които използваме:
• „Бисквитки“ за сесия. Използваме ги, за да управляваме нашите Услуги.
• „Бисквитки“ за сигурност. Използваме ги за целите на сигурността.

Как събираме Вашите лични данни и информация?

Когато се свържете с нас чрез един или повече от комуникационните канали на Сайта: телефон, имейл.

• Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие относно естеството и начините за предоставяне на нашите Услуги;

• Когато отговаряте на наши запитвания чрез Сайта в процеса на обработка на Ваши заявления за участие в наши дейности;

• Във връзка с разследване на дейности, представляващи закононарушение или нарушение на правилата за използване на Сайта;
Във връзка с всяка дейност на Сайта, при която съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

Как използваме Вашите лични данни и информация?

• В отговор на Вашите запитвания;

• За регистрация при заявено от Вас желание за ползване на нашите услуги;

• За оптимизиране или подобряване на нашите програми, услуги и дейности;

• За проучвания и развитие на нашата дейност;

• За да Ви информираме за промени в политиките ни;

• За управление на нашата организация, включително за счетоводни и отчетни цели.

• За Разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни.

Ние имаме право да обработваме Вашите лични данни, които сте направили достъпни за БОПГА чрез Сайта, в съответствие с всички законови изисквания, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и процедурите по отчетност на БОПГА пред трети страни.

Прехвърляне на лични данни

Вашите лични данни се събират, съхраняват, обработват, оповестяват и унищожават в съответствие с приложимото законодателство на ЕС и настоящата Политика за поверителност.
Прехвърлянето на данни извън Европейското икономическо пространство се извършва единствено в случай, че са предприети всички необходими мерки за защита на данните, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.

Разкриване на Вашата лична информация

БОПГА се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности и със защитата на личните данни и информация на всички потребители на Сайта. БОПГА не предоставя достъп до или използване на предоставените лични данни и информация безвъзмездно или срещу възнаграждение.

Вие давате съгласието си Вашите лични данни да бъдат предоставяни на определени трети страни, в това число:

• Партньори, доставчици и подизпълнители на БОПГА за целите на изпълнение на сключен договор, по който БОПГА е страна във връзка със създаването и управляването на Сайта;

• Доставчици на услуги, които ни подпомагат в подобряването и оптимизирането на нашата дейност.

Тези трети страни са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка лична информация и данни, събрани от БОПГА чрез Сайта. Те нямат право да използват, продават, разпространяват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.

Къде съхраняваме и как защитаваме Вашите лични данни и информация?

Сайтът е разработен и използва G Suite for Nonprofits на Google и върху Tilda. БОПГА е запозната с и следва Наръчника на G-Suite за защита на данните (2.6 МБ, PDF). БОПГА се ангажира да пази отговорно поверителността на предоставената лична информация. Ние предприемаме всички разумни мерки, за да гарантираме оптимална защита на Вашите лични данни, съобразно настоящата Политика за поверителност. Ние имаме строги процедури за защита, които прилагаме при съхранението и предоставянето на Вашите лични данни, за да предотвратим неоторизиран достъп и в изпълнение на предписанията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679, както и най-добрите практики от международни стандарти.


Вие изрично се съгласявате с нашите информационни практики, включително със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност. Вие се съгласявате, че законите, другите нормативни актове и стандарти на държавата, в която се съхраняват и обработват Вашите лични данни и информация, могат да бъдат различни от тези на държавата, в която се намирате.

За съжаление, предаването на информация по интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ние правим всичко възможно, за да защитим Вашата лична информация и данни, не можем да гарантираме сигурността на информацията, която Вие подавате чрез Сайта. Всяко изпращане на информация е на Ваш риск. Ние прилагаме строги процедури и защитни мерки, за да предотвратим неоторизиран достъп до Вашата лична информация и данни.

Вашите права

Вие имате право по всяко време да получите достъп до информацията, съхранявана за Вас. Ако желаете да осъществите такъв достъп, моля пишете на groupanalysis.bg@gmail.com със заглавие „Заявка за достъп“.

Как използваме Вашите лични данни и информация?

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за поверителност, оплаквания по отношение на използването на Вашата информация и данни от БОПГА, ако искате да промените предоставената от Вас информация, или ако смятате, че БОПГА има невярна, неактуална или непълна информация за Вас, моля изпратете имейл на groupanalysis.bg@gmail.com

Данни за връзка с Комисията за защита на личните данни

kzld@cpdp.bg,

02 915 35 19,

бул. проф. Цветан Лазаров 2, 1592 София