Обучение, клинична практика, Супервизия и работа в общността

Обучение по психоанализа и групова анализа
Научете повече за Международната обучителна програма по психоанализа и групова анализа, която развиваме съвместно с Университет „Зигмунд Фройд“, Виена и в партньорство с Психоаналитичен семинар Инсбрук.
Разберете повече за инициативата за безплатна психотерапевтична помощ и емоционална подкрепа.
Супервизия
Клиничната конференция за психодраматично обсъждане на случаи „Антракт“ цели да окаже човешка и професионална подкрепа на работещите с хора, както и на студенти, обучаващи се в различни психотерапевтични и социални подходи. Така конференцията подпомага развиването на индивидуален стил на работа, съвместим с личните ресурси, теоретични подходи и използвани терапевтични методи на всеки участник.
Павилион 19
Екип от артисти, психотерапевти, социални работници, педагози и студенти работят с децата и младежите в ателиета за творчество – театър, танц, музика, рисуване и други - за четене, писане и разговаряне, и с техните семейства.
Фонд „Добра Неделков“
На 6-ти ноември 2013 година д-р Александър Анкович дари на Българското общество по психоанализа и групова анализа 98,000 щатски долара – средства, получени от покойната Добра Неделков – с цел „… подкрепа и насърчаване на предоставянето и извършването на индивидуална и групова психотерапия, в.т. групова анализа, психодрама, психоанализа и др."
Издания
Вижте професионалните издания, създадени в партньорство с Българското общество по психоанализа и групова анализа.