Новини • БОПГА

30 години Европейска асоциация по психотерапия: Надеждата на психотерапията за нашия застрашен свят

видео
Международен конгрес по случай 30-годишнината на ЕАП "Надеждата на психотерапията за нашия застрашен свят". Професор Еми ван Деурцен представя "От криза към свобода".