Новини • БОПГА

Отчетно-изборно събрание 2017

актуално
Покана

Управителният съвет на Българското общество по групова анализа и групови процеси отправя покана към всички свои членове за 30 април 2017, неделя, от 11:00 ч. когато ще се проведе годишното отчетно-изборното събрание на сдружението.

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на обществото.

2. Финансов отчет.

3. Избор на нов Управителен съвет и комисии към него.

4. Разни.

Място: Центъра за култура и дебат „Червената къща“, зала „Пеша Николова“ (втори етаж)

Адрес: ул. „Любен Каравелов“ 15, София 1142

Начален час: 11:00 ч.