Издания • БОПГА

Феликс де Менделсон - Човекът, който дължеше живота си на един сън

Един изследовател на сънища разказва

Тази книга се вдъхновява от една идея, която може да работи както за специалисти и обучаващи се в областта на психоа нализата и други психотерапевтични направления, така и за всеки читател: да опознаем собствените си сънища, за да подобрим своя личен и социален живот.
Сънищата се изследват в богатия контекст на тълкувания та им от древността до нашето свръхтехнологизирано съв ремие. Предлага ни се да тръгнем към изненадващи посоки на мислене: например „социалното сънуване“ и връзките му с не съзнаваното на всяка група или общност.
Книгата дава и практически съвети за изследване на собст вените ни сънища. Можете да я прочетете, казва авторът, така, както предпочитате да се отнасяте към тях – да запомните това, което ви е впечатлило, и да осъществите в личния си живот онова, което ви е развълнувало истински.
Феликс де Менделсон (1944-2016) е международно признат психоаналитик и групов аналитик, университетски преподавател основно във Виена и Берлин и известен публичен интелектуалец.
Книгата е трета поред в поредица „Теоретични пространства“, която включва ра боти на Зигмунд Фройд, психоаналитичната традиция и други сродни традиции в психологията, психотерапията и психиатрията на XX в. и до днес. Поредицата е съвместно издание с Българско общество по групова анализа и групови процеси.