Новини • БОПГА

Покана за Общо събрание 2018

актуално
Покана

Управителният съвет на Българското общество по групова анализа и групови процеси отправя покана към всички свои членове за 30 юни 2018, събота, от 11:00 ч. когато ще се проведе годишното отчетно събрание на сдружението.

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на обществото.

2. Финансов отчет.

3. Разни.

Място: ул. „Сан Стефано” 27, вход В, партер вдясно, София 1504

Начален час: 11:00 ч.