Новини • БОПГА

Първа конференция по психоанализа: Терапевтичният процес като преживяване и съ-битие

актуално събития
Първа конференция по психоанализа: Терапевтичният процес като преживяване и съ-битие

Българското общество по психоанализа и групова анализа (БОПГА) кани колеги, приятели и съмишленици на Първата конференция по психоанализа, която правим в партньорство с Издателска къща „Критика и Хуманизъм“ и Театър-лаборатория „Алма Алтер“.

Кога?
12 юли 2024 (петък), от 13:00 до 19:30 ч.

Къде?
Театър-лабратория "Алма Алтер", бул. “Цар Освободител” 15, София 1504
https://www.facebook.com/theatre.almaalter

Какво?
Първа от поредица теоретико-практически конференции по психоанализа на БОПГА, в която представяме клиничния си опит публично.

За какво ще става дума?
Конференцията прави опит да привлече вниманието към наблюдението, проследяването и осмислянето на аналитичната ситуация и терапевтичния процес, развиващ се между пациент и терапевт. През призмата на представени клинични случаи се демонстрира динамиката на съвместното преживяване и личностната трансформация на двата основни персонажа във психоналитичната двойка. Взаимодействието помежду им се осмисля през психоаналитичното знание и теория.

Какво да очаквате?
Шест представяния в три панела на авторски теоретични разработки илюстрирани с клинични примери. Ще ви срещнем с психоаналитици, обучаващи аналитици и супервизори от нашето общество - д-р Димитър Германов, Лора Величкова, Мартина Станева-Антонова, Светлана Благоева, Теодор Котов и Цветелина Господинова. Дискутанти на представянията ще бъдат д-р Давид Иерохам, д-р Карл Голинг и д-р Цветелина Йосифова.

Вход за конференцията: с индивидуални покани и предварителна регистрация.

Предварителна програма
13:00-13:30 Регистрация
13:30-13:40 Откриване на конференцията, д-р Цветелина Йосифова
Панел 1 - Дискутант д-р Карл Голинг
13:40-14:25 „Загадката на жената" и нейните превъплъщения”, Светлана Благоева
14:25-15:10 „Обектът в различни роли (няколко щриха към една безкрайна тема)”, д-р Димитър Германов
15:10-15:30 Кафе пауза
Панел 2 - Дискутант д-р Цветелина Йосифова
15:30-16:15 „Някои елементи на контрапреноса при един случай на параноя", Мартина Станева-Антонова
16:15-17:00 „Цигулката и кутията: основни ноти в нарцисизма“, Теодор Котов
17:00-17:20 Кафе пауза
Панел 3 - Дискутант д-р Давид Иерохам
17:20-18:05 „Автономността възможна: Психоаналитичен прочит на отделянето на жената от майката”, Лора Величкова
18:05-18:50 „Аз съм един луд човек (или два персонажа от поредицата, които се крият зад сенки)“, Цветелина Господинова
Заключителен панел - обобщение, дискусия и закриване
18:50-19:30 д-р Давид Иерохам, д-р Карл Голинг, д-р Цветелина Йосифова

***
Всяко събитие е повод да си припомняме дългогодишния процес, който БОПГА продължава да извървява, както и нашите постижения.

Малко история и факти за нас в хронология

Първата обучителна група е по групова анализа се случва по идея и благодарение на усилията на д-р Цветелина Йосифова. Групата е 15-членна и се осъществява съвместно с Университет “Зигмунд Фройд”, Виена в София по името Group Analysis Sofia Project. Редица процеси през предишните три години предшестват създаването й и я правят възможна.

Университет „Зигмунд Фройд“, Виена е нашият основен пратньор в обучителният плоцес. Той е първият в света, който предлага университетско образование по психотерапия на всички академични нива, като самостоятелна научна и изследователска област и свободна професия.

Още от 2008 г. насам формирането по психоанализа и групова анализа и издателската дейност съвместно с Издателска къща “Критика и Хуманизъм” са заниманията на част от екипа ни. Издателският процес започва с петте случая на Зигмунд Фройд на български език, също “Относно госпожица Анна О.”, “Тотем и табу”, които Издателската къща прави заедно с Изателска къща “Стигмати”, за всяка от които д-р Давид Иерохам пише послеслови.
По-късно продължаваме и със съвместни издания. До този момент имаме шест издания. Пет от тях са на преводна професионална литература и едно издание е на български автор.
Преводните издания са:
Холмс, П. Вътрешният свят и неговото представяне – теория на обектните отношения и психодрамата. 2018.
Фройд, З. 4 основни текста (със студиите Преходността, Траур и меланхолия, Отричането, Задръжка, симптом, страх). 2018.
Фройд, З. Текстове за културата (със студиите Размишления за войната и смъртта, Неудовлетвореността в културата, Защо война? 2019.
Де Менделсон, Ф. Човекът, който дължеше живота си на един сън. 2019.
Фройд, З. Техниката на психоанализата. 2023.
Изданието от български автор е:
Иерохам, Д. Зигмунд Фройд – сценично и преживелищно. 2023.

Успешният край на обучението на първата група, на 27 септември 2013, е и моментът на учредяването на организацията от група от седем български и чуждестранни психоаналитици и съмишленици.

Първото име на организацията е Българско общество по групова анализа и групова процеси (БОГАГП). Тя започва своето съществуване в Деня на будителите, 1 ноември 2013, когато е регистрирана като неправителствена организация по ЗЮЛНЦ, работеща в обществена полза.

БОГАГП се преименува с решение на ОС на 25 юли 2022 в Българско общество по психоанализа и групова анализа (БОПГА).

Втората обучителна група е по психоанализа и групова анализа. Тя стартира през февруари 2019. Обучението приключва на 14 март 2024 с официална церемония за връчването на дипломите в Университет "Зигмунд Фройд" във Виена.

През юли 2020, като социален отговор на пандемията от Covid-19, създадохме виртуалната платформа Kabinet.bg - спешна психотерапевтична помощ и емоционална подкрепа. През 2021 година Kabinet се разширява с компанията Private.kabinet.bg и започва да предлага психотерапевтични услуги на бизнеса и организациите.

Още за първите три години от съществуването си, от юли 2020 до юни 2023, Kabinet постепенно се превръща в пълноценна обучителна психотерапевтична клиника, която оказва годишно оказва професионална психотерапевтична подкрепа - на живо, онлайн, по телефона и по имейл, на над 500 души от различни националности, на пет езика.

БОПГА е член на Българската асоциация по психотерапия (БАП), Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП) и акредитиран обучителен институт на Европейската конфедерация по психоаналитични психотерапии (ECPP).