Новини • БОПГА

Анна де Менделсон по повод премиерата на книгата на Феликс де Менделсон "Човекът, който дължеше живота си на един сън".

видео събития
Видео на Анна де Менделсон по повод премиерата на "Човекът, който дължеше живота си на един сън" на Феликс де Менделсон в превод на български език.

Издателска къща "Критика и Хуманизъм" и Българско общество по групова анализа и групови процеси. Преводач - Теодора Карамелска.

Тази книга се вдъхновява от една идея, която може да работи не просто за специалисти и обучаващи се в разнообразни психотерапевтични направления, но за всеки любознателен читател: да опознаем собствените си сънища, за да подобрим своя личен и социален живот.

Авторът изследва сънищата в богатия контекст на тълкувания та им от древността до нашето свръхтехнологизирано съв ремие. Предлага ни да тръгнем към изненадващи посоки на мислене: например към „социалното сънуване“ и връзките му с не съзнаваното на всяка група или общност, както и към способностите ни да подхранваме своята креативност чрез сънуване.

Можете да четете тази книга, казва авторът, така, както предпочитате да се отнасяте към сънищата си – да запомните това, което ви е впечатлило в тях, или пък да опитате да осъществите в личния си живот онова, което ви е развълнувало истински.

Текстът ни въвежда с вълнение и литературно умение в „лабиринта на сънищата“, както авторът сам предпочита да го нарече, после разграничава спане, сънуване, сън и сънища наяве и довършва деликатното ни ориентиране в тези материи чрез превъплъщаване на автора в ролята на изследователите и тълкувателите на сънища от Античността до днес.

Двата колоса в тематиката, Фройд и Юнг, биват съпоставени разбираемо и еднакво вълнуващо. Не остават без внимание „типичните сънища“, кошмарите, феноменът „серии от сънища“, както и явлението „осъзнато сънуване“. Седем хипотези, които отговарят на въпроса „Защо сънуваме?“ ни подготвят за финала от практически съвети как да се отнасяме към собствените си сънища.

За автора:

Феликс де Менделсон (1944–2016) е психоаналитик и групов аналитик, университетски преподавател по психоанализа. Син на немско-британ ски писател и историк (от Мюнхен) и многократно награждавана австрийска писателка и журналистка (от във Виена).

Корените на фамилията му отвеж дат към Моисей (Мозес) Менделсон: немския фило соф от еврейски произход, чиито идеи са повлияли силно Просвещението. Авторът е наследник именно на тази традиция на мислене, застъпник на толерантността към различието.

Енциклопедист и изкусен разказвач, познавач на литературата, театъра, историята. В продължение на годи ни преподава „Интерпретация на въплъщаването в роли“ и „Естетика“ в Макс Райнхарт Семинар за из пълнителски изкуства във Виена (Училище по драма към Уни верситета по музика и изпълнителски изкуства).

Де Менделсон е един от носителите на образователната идеология на Университет „Зигмунд Фройд“ във Виена, където ръководи департамента по психоанализа, пътувайки междувременно, за да преподава и обучава, до Лвов, Киев, Тел Авив, Токио и разбира се, най-често – Берлин.

Автор е на множество публикации в областта на психоанализата, психоаналитичната културна критика, групо вата анализа, политическите и социалните измерения на груповата терапия. Космополит, наричан „талантливото дете на виен ската психоанализа“, Феликс де Менделсон през целия си живот остава задълбочен, но и страстен изследовател на човека.