Издания • БОПГА

Пол Холмс - “Вътрешният свят и неговото представяне. Теорията на обектните отношения и психодрамата”

„Вътрешният свят и неговото представяне. Теорията на обектните отношения и психодрамата“ на Пол Холмс е първото издание на обществото. То е съвместно издание на Българското общество по групова анализа и групови процеси и Издателска къща „КХ – Критика и Хуманизъм“

Книгата е класически труд в областта на психотерапията и изследва полето помежду психодрамата и психоанализата.

Пол Холмс ни повежда към сцената на „вътрешния свят“ на обектните отношения на протагониста и неговия „външен свят“, споделян с другите – свят, в който се случват реалните отношения. Всяка глава на книгата започва с откъс от психодраматична сесия: разказът винаги илюстрира по действен начин определени аспекти на психодрамата и на теорията на обектните отношения. Последващото разискване на този клиничен материал осветлява основни психодраматични и психоаналитични понятия и подходи, като ги синтезира – разбираемо, ерудирано и вдъхновяващо.

Пол Холмс e психотерапевт, практикуващ методите на психоанализата и психодрамата. Тук той изследва връзките между теориите на Яков Леви Морено – създател на психодрамата, и на Зигмунд Фройд – създател на психоанализата, съчетавайки ги с идеи и на други психотерапевтични подходи.

Книгата е брилянтно употребима в обучението и практиката на всички професионалисти в областта на психотерапията и психичното здраве. Тя същевременно би била безценен помощник за хора в сферата на психодрамата и психоанализата, както и за хуманитаристи, изследващи човека. А помощта, която би могла да даде на всеки саморефлексивен човек, е извън всякакво съмнение.

Премиерата на книгата е на 8 юни 2018, петък, от 19:00 часа в Центъра за култура и дебат „Червената къща“.

Запис от пърформанса за представяне на книгата може да гледате тук.