Новини • БОПГА

Работни срещи в Университет "Зигмунд Фройд", Виена

актуално събития
На 14 и 15 март 2024 г. в Университет "Зигмунд Фройд", Виена се проведоха работни срещи на представители на Управителния съвет и Консултативния съвет на Българското общество по психоанализа и групова анализа.

В срещата участваха проф. Алфред Приц от Консултативния съвет и Ректор на Университет "Зигмунд Фройд", д-р Давид Иерохам, д-р Карл Голинг и д-р Цветелина Йосифова от Управителния съвет на Българското общество по психоанализа и групова анализа.

По време на срещата се обсъждаха теми, свързани с развитието на организацията, състоянието и бъдещето на психоанализата и груповата анализа в България, работата на психотерапeвтичната клиника Kabinet.bg и Private.kabinet.bg, както и сформирането на нова обучителна група.