Новини • БОПГА

Нашето участие в XII-тата юбилейна конференция по психотерапия на БАП

актуално
На 24-25 февруари 2024 в София се проведе XII-тата Юбилейна конференция по психотерапия на Българската асоциация по психотерапия (БАП). С нея организацията отбелязва 30 години от създаването си през 1993.
Нашето участие в числа: 14 участника; два доклада – на Светлана Благоева и на Цветелина Йосифова; три уъркшопа – на Давид Иерохам, Цветелина Господинова и Цветелина Йосифова; видео представяне на Ирена Безич - президент на Европейската асоциация по психотерапия в разговор с Цветелина Йосифова; един член на УС на БАП (Невена Борисова); двама доброволци (Дарина Димитрова, Елена Шерцъл-Шукерова). И назованите участници от групата ни - Ваня Николова, Георги Шияков, Емилия Салмова, Ивайло Фердинандов, Мартина Станева-Антонова, Мила Манчева, Тошка Иванова.
Давид Иерохам - един от учредителите на БАП. В това свое качество участва в представяния работен видео материал - разговори с учредителите.
Благодарим на Издателска къща "Критика и Хуманизъм" - наши дългогодишни партньори и съиздатели, за участието със специализиран книжен щанд.
На снимката, отляво надясно. Прави - Мила Манчева, Светлана Благоева, Тошка Иванова, Цветелина Господинова, Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, Невена Борисова, Мартина Станева-Антонова. Клекнали - Георги Шияков, Ивайло Фердинандов, Емилия Салмова.