Новини • БОПГА

Българско общество по психоанализа и групова анализа

актуално
На Общото годишно отчетно-изборно събрание на Българското общество по групова анализа и групови процеси, което се проведе на 25 юни 2022, беше взето решение за промяна на името на Обществото.

Новото име е Българско общество по психоанализа и групова анализа (БОПГА) / Bulgarian Society of Psychoanalysis and Group Analysis (BSPGA).

Промяната отразява професионалното развитие на организацията като психоаналитичен институт с обучителна програма по психоанализа и групова анализа, учебна клиника Kabinet.bg, супервизия, издателска дейност, публични събития и работа в общността.