Новини • БОПГА

30 години Европейска асоциация по психотерапия: Надеждата на психотерапията за нашия застрашен свят: Създаване и история

видео
Алфред Приц - съосновател и ректор на Университет "Зигмунд Фройд" и един от съ-основателите на Българското общество по психоанализа и групова анализа (член на ЕАП от 2021), представя историята на ЕАП. Видеото (24 мин. 02 сек., със субтитри на английски език) "Създаване и история на ЕАП" е част от конференцията по случай 30 години от създаването на ЕАП "Надеждата на психотерапията за нашия застрашен свят", който се проведе във Виена през 2022 г.
Университет "Зигмунд Фройд", Виена е първият университет в света, който предлага университетско образование по психотерапия като първа специалност и на всички академични нива - бакалавър, магистър, доктор. Университетът е акредитиран през 2005 г. Днес продължава да се разширява и разраства. Университетът има филиали в Париж, Линц, Берлин, Милано, Любляна и обучителни групи в София, Тирана, Киев, Лвов.
Алфред Приц е член-основател и президент на Световния съвет по психотерапия, както и член-основател и генерален секретар на Европейската асоциация по психотерапия.
Организатор на първите три световни конгреса по психотерапия във Виена, съорганизатор на световните конгреси в Буенос Айрес, Бежин, Сидни и Дърбан. Алфред Приц е автор, съставител и редактор и автор на различни книги, поредици и професионални статии в списания и учебници.
Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП) е основана през 1991 г. като организация за подкрепа и популяризиране на психотерапията в Европа. Тя е водещата "политическа" организация по отношение на психотерапевтичната професия. ЕАП обединява 120 000 психотерапевти и 128 психотерапевтични организации от 41 европейски държави.

Въз основа на "Декларацията от Страсбург за психотерапията от 1990 г." ЕАП представлява и поддържа най-високите професионални стандарти за свободно и независимо практикуване на психотерапия и строги стандарти за компетентност и професионализъм.

ЕАП се ангажира с високо ниво на компетентност и стандарти за обучение в областта на психотерапията. Организациите и лицата, които отговарят на критериите, имат полза от присъединяването си към ЕАП.

ЕАП се стреми да оказва влияние върху развитието и регулирането на стандартите за психотерапия в европейските страни и Европейския съюз и да предоставя информация и документация на политически организации и правителствени служби.