Предистория

През 2008-2009 между Университета „Зигмунд Фройд”, Виена и Центъра за култура и дебат „Червената къща“, София се обсъждат различни идеи в областта на образованието по психотерапия и психотерапевтичната практика. Така се създава Group Analysis Sofia Project – съвместна обучителна програма по групова анализа. Идеята е на базата на съществуващия опит, образователни традиции и социална практика на груповата психотерапия да се развие метода на груповата анализа у нас и да бъдат обучени първите групови аналитици.

У нас

Международен екип от преподаватели-практикуващи психотерапевти – психоаналитици, групови аналитици и групови психотерапевти от Австрия, България и Германия, провеждат четиригодишно обучение. Първата група по групова анализа е 15-членна група и се случва в периода 2009-2013 година.

На 27 септември 2013 година седем български и чуждестранни психотерапевти и съмишленици учредяват в София Българското общество по групова анализа и групови процеси. Това са проф. д-р Арфред Приц, д-р Давид Иерохам, Георги Биволарски, проф. д-р Ивайло Търнев, дмн, д-р Изабела Доерлайн,  д-р Карл Голинг и Цветелина Йосифова. То бележи успешното приключване на обучението на първата група по групова анализа у нас.

През 2022 година Обществото променя името си на Българско общество по психоанализа и групова анализа.


Дипломиране на първата група, 27 септември 2013 година, София.