Членове

Учредители
Алфред Приц
Георги Биволарски
Давид Иерохам
Ивайло Търнев
Изабела Доерлайн
Карл Голинг
Цветелина Йосифова

Редовни членове
Ваня Недялкова
Веселин Христов
Георги Биволарски
Гергана Стоименова
Давид Иерохам
Димитър Германов
Желяз Турлаков
Ивайло Търнев
Карл Голинг
Лилия Попганчева
Лора Величкова
Любомир Драганов
Мартина Станева-Антонова
Николай Божков
Светлана Благоева
Цветелина Господинова
Цветелина Йосифова

Почетни членове
Александър Анкович
Алфред Приц
Изабела Доерлайн

Други членове на първата обучителна група 2009-2013
Калоян Гаджев
Кристина Николова