Новини • БОПГА

Финални изпити на кандидат-психоаналитици и групови аналитици

актуално
На 11 и 12 февруари 2024 в София се проведоха финални изпити-събеседвания с 15 кандидат-психоаналитици и групови аналитици от международната обучителна програма по психоанализа и групова анализа на БОПГА, която осъществяваме съвместно с Университет "Зигмунд Фройд" във Виена.
С кандидатите за придобиване на квалификация психоаналитик и групов аналитик разговаряха д-р Карл Голинг и д-р Цветелина Йосифова.
Събеседването - психоаналитична беседа, се състоя предварително представените от кандидатите писмени разработки K2 от индивидуална работа с пациент, както и описание Groups от работата с група по метода на груповата анализа, от които беседите вземаха повод.
На събеседването се явиха Александрина Алексова, Георги Шияков, Гергана Андреева, Дарина Димитрова, Десислава Гайдарова, Евгени Карапенчев, Емилия Салмова, Елена Шерцъл-Шукерова, Зорница Спирова-Бергова, Ивайло Фердинандов, Марианна Георгиева, Невена Борисова, Полина Видас, Станислава Азова, Стефан Стефанов.