Новини • БОПГА

Теоретични пространства: Психоанализа

събития
7 февруари (четвъртък), 18:30 часа
Място: Център за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“
зала „Пеша Николова“, втори етаж

Теоретични пространства: Психоанализа

Време за разговор около първата книга от новата поредица „Теоретични пространства“ на Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм и Българското общество по психоанализа и групова анализа – „4 основни текста“ от Зигмунд Фройд.
Книгата събира ведно „Преходността“, „Траур и меланхолия“, „Отричането“ и „Задръжка, симптом и страх“, преведени на български език от Елица Цигорийна и Светлана Събева.
Създадени в различни моменти от развитието на психоаналитичната идея и в живота на автора, тези текстове носят от проникновеността за психичната реалност на една нова теория за човека, каквато е психоанализата по онова време, и са приносни за развитието на психотерапията. Книгата се отнася и до начините, по които теорията и практиката на психоанализата се срещат и се превръщат в академично знание с развита клиника. Нашето желание е да представим четирите текста именно по този свързан начин на четене и тълкуване, през интердисциплинарната оптика на представители на различни професионални полета.
С участието на Карл Голинг, психоаналитик и групов аналитик, ръководител на Департамента по психоанализа на Университет „Зигмунд Фройд“, Виена, Давид Иерохам – David Ieroham д-р Давид Иерохам, Нина Николова, редактор на книгата и поредицата, Светлана Събева Svetlana Sabeva, Tzvetelina Iossifova Цветелина Йосифова, Антоанета Колева Antoinette Koleva.
С този разговор символично отбелязваме началото на новия цикъл на съвместната обучителна програма по психоанализа и групова анализа на Българско общество по психоанализа и групова анализа и SFU – Sigmund Freud PrivatUniversität Wien Университет „Зигмунд Фройд“, Виена.
С домакинството на Института по психодрама към Червената къща.