Новини • БОПГА

Цигулката и кутията: основни ноти в нарцисизма

актуално събития
Теодор Котов е психоаналитик и групов аналитик и психодрама терапевт в Париж, Франция. Регистриран психотерапевт. Психотерапевт към Kabinet.bg. Преподавател в магистърска програма „Артистични психосоциални практики и психодрама“ на НБУ.
Той представя в Панел 2 на Първата конференция по психоанализа: Терапевтичният процес като преживяване и съ-битие, темата
"Цигулката и кутията: основни ноти в нарцисизма"
Изследването се занимава с нарцисизма. Прекомерната любов към себе си и невъзможността да се разпознават и оценяват нуждите и чувствата на другите, са обект на изследване от психоанализата. Различни гледни точки допълват разбирането ни за това сложно явление. Представя се една скрита и дискретна форма на нарцисизъм, носеща не по-малко болка и страдание - уязвимите нарцисисти или хората с “тънка кожа“ (Кернберг). Несигурни и чувствителни към критика, тя повлиява значително техните интимни отношения. Музиката на нарцисизма е клиничният материал – чут и преживян почти като от филм на Дейвид Кроненберг.

Първата конференция по психоанализа на БОПГА: "Терапевтичният процес като преживяване и съ-битие" се организира в партньорство с Издателска къща „Критика и Хуманизъм“ и Театър-лаборатория „Алма Алтер“. Повече информация за събитието може да откриете на: https://www.groupanalysis-bg.org/tpost/nkruk7yiz1-prva-konferentsiya-po-psihoanaliza-terap