Издания • БОПГА

Зигмунд Фройд: Техниката на психоанализата

Тази книга събира образцови текстове на Фройд, описващи психоаналитичната работа в т.нар. й „технически“ аспект – до голяма степен може да се каже, всички подобни текстове на Фройд.

Изданието е резултат на грижливо проучване на легендарни в историята на психоанализата издателски подбори на тези текстове, но добавя към тях допълнителни работи. По този начин обхваща целия творчески период от живота на Фройд.

Подредбата слага акцент върху хронологията на написване на текстовете, с което помага да се оформи ясна представа за процеса на развитие и узряване на психоаналитичния метод. Всъщност метод, теория и практика тук заблестяват в цялото си класическо великолепие.

Текстовете са незаобиколима референция за всеки практик, за всеки обучаващ се и обучител в областта на психоанализата, психотерапията и психологията. Но те същевременно са важно, а и много привлекателно четиво за всеки човек, изкушен от хуманитарна рeфлексия. И от саморефлексия.

Със силен и плодотворно провокиращ послеслов на д-р Давид Иерохам.

Внимателният, грижлив, ерудиран превод от професионалист психоаналитик и вече опитен преводач на Фройд, Елица Цигорийна, е истински подарък за читателя.

Книгата е съвместно издание с Българско общество по психоанализа и групова анализа и Издателска къща "Критика и хуманизъм" и се подпомага финансово от Национален фонд „Култура“ в рамките на проект „Едногодишен грант 2022“.

Книгата може да закупите тук.