Новини • БОПГА

Ирена Безич - президент на Европейската организация по психотерапия, получава сборника на БАП "Отстояния"

актуално събития
Ирена Безич - президент на Европейската асоциация по психотерапия, получава екземпляр "Отстояния" - сборникът на БАП с текстове от едноименната XI-та Научно-приложна конференция по психотерапия (28-29 май 2022) с публикувани встъпителните й думи.