Новини • БОПГА

Прием на нови членове в организацията

актуално
На заседанието си от 10 февруари 2024 г. УС на БОПГА прие 17 нови члена в организацията.
Шестнадесет от тях - Александрина Алексова, Георги Шияков, Гергана Андреева, Дарина Димитрова, Десислава Гайдарова, Евгени Карапенчев, Елена Шерцъл-Шукерова, Емилия Салмова, Зорница Спирова-Бергова, Ивайло Фердинандов, Марианна Георгиева, Невена Борисова, Полина Видас, Станислава Азова, Стефан Стефанов и Тошка Иванова бяха приети като членове в обучение и един - Ваня Николова, като редовен член на БОПГА.