Новини • БОПГА

Церемония по дипломирането на студенти по психоанализа и групова анализа

актуално събития
На 14 март 2024 г. в Университет "Зигмунд Фройд", Виена (SFU, Vienna) се проведе официалната церемония по завършването на студентитe по психоанализа и групова анализа от програмата на Българското общество по психоанализа и групова анализа, която се провежда съвместно със SFU, Vienna.

Дипломите бяха връчени от ректора на Университет "Зигмунд Фройд" проф. Алфред Приц, д-р Карл Голинг - ръководител на комитета на обучителната програма, и д-р Цветелина Йосифова - председател на Българското общество по психоанализа и групова анализа.

След интензивно петгодишно обучение, включващо теоретична подготовка, литературни семинари и четения, лична обучителна анализа, клиничен стаж под супервизия към учебната клиника Kabinet.bg и Private.kabinet.bg, сформиране и водене на собствени групи под супервизия с метода на груповата анализа, петнадесет студенти придобиха квалификация в две психотерапевтични модалности - психоанализа и групова анализа.

Друг възможен разказ. Група на предела на две епохи в историята на човечеството и организацията ни. Приемни интервюта през есента на 2018, първи теоретичен семинар в началото на февруари в безметежната 2019 в Червената къща. Група, оказала се способна да посрещне и преживее световната пандемия от Covid-19 - лично и професионално, участвала в създаването на Kabinet.bg - спешна психотерапевтична помощ и емоционална подкрепа през 2020, част от екип, оказал и оказващ психотерапевтична помощ на над 1,600 души за последните три и половина години. Група, за коята няма невъзможни неща. Група на устойчивостта.

Краят на обучението е чакан и вълнуващ, носи облекчение. Момент за празнуване на професионална зрелост. Тъга от раздялата и радост. Край и начало на професионалния път и отговорността, която поемаме ежедневно в срещата с хората, с които работим.

Пожелаваме на младите колеги сили и устойчивост да продължат пълноценно пътя, който са поели. Поздравления!

Замесените дипломирани - Александрина Алексова, Георги Шияков, Гергана Андреева, Дарина Димитрова, Десислава Гайдарова, Евгени Карапенчев, Елена Шерцъл-Шукерова, Емилия Салмова, Зорница Спирова-Бергова, Ивайло Фердинандов, Марианна Георгиева, Невена Борисова, Полина Видас, Станислава Азова, Стефан Стефанов.

Замесените обучаващи аналитици, супервизори, обучители, преподаватели - д-р Давид Иерохам, д-р Карл Голинг, д-р Цветелина Йосифова, д-р Изабела Доерлайн, д-р Катрин Каплан-Солмс, д-р Кристофър Фишър, д-р Омар Джело, Димитър Германов, Лора Величкова, Николай Божков (1974-2022), Светлана Благоева, Теодор Котов, Цветелина Господинова и др.
В церемонията взеха участие и Мартина Станева-Антонова и Тошка Иванова, членове на БОПГА.