Новини • БОПГА

30 години Европейска асоциация по психотерапия: Надеждата на психотерапията за нашия застрашен свят: Въпроси на смъртта и живота

видео
Видеото (1 ч. 05 мин. 01 сек., със субтитри на английски език) представя разговор на професор Ървин Ялом "Въпроси на живота и смъртта" с професор Юджениус Лауринайтис по повод на Международния конгрес по случай 30 годишнината на ЕАП "Надеждата на психотерапията за нашия застрашен свят" проведен във Виена през 2022 г.
Ървин Дейвид Ялом e роден през 1931 г. американски екзистенциален психиатър от еврейски произход, почетен професор по психиатрия в Станфордския университет, както и автор на художествена и нехудожествена литература. Роден във Вашингтон. Около петнадесет години преди раждането му в Съединените щати родителите му емигрират от Беларус.
Автор на "Теория и практика на груповата психотерапия", "Екзистенциалната психотерапия", както и на много романи, ползващи повод и представящи психотерапията, голяма част от които са преведени на български език - "Изцелението на Шопенхауер", "Когато Ничше плака", "Палач на любовта", и др.
Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП) е основана през 1991 г. като организация за подкрепа и популяризиране на психотерапията в Европа. Тя е водещата "политическа" организация по отношение на психотерапевтичната професия. ЕАП обединява 120 000 психотерапевти и 128 психотерапевтични организации от 41 европейски държави.

Въз основа на "Декларацията от Страсбург за психотерапията от 1990 г." ЕАП представлява и поддържа най-високите професионални стандарти за свободно и независимо практикуване на психотерапия и строги стандарти за компетентност и професионализъм.

ЕАП се ангажира с високо ниво на компетентност и стандарти за обучение в областта на психотерапията. Организациите и лицата, които отговарят на критериите, имат полза от присъединяването си към ЕАП.

ЕАП се стреми да оказва влияние върху развитието и регулирането на стандартите за психотерапия в европейските страни и Европейския съюз и да предоставя информация и документация на политически организации и правителствени служби.