Новини • БОПГА

Някои елементи на контрапреноса при един случай на параноя

актуално събития
Мартина Станева-Антонова е психоаналитик и групов аналитик, психотерапевт към Kabinet.bg. С опит в работа с деца и младежи на улицата от различни етноси и растящи в институционална грижа, и бежанци. В Панел 2 на конференцията тя ще представи темата:
"Някои елементи на контрапреноса при един случай на параноя"
Изследване на преноса и контрапреноса като основни инструменти на аналитичния процес, подпомагащи и упътващи терапевта при воденетото му и преодоляването на защитите на пациента. В контрапреноса Фройд вижда резултат от “въздействието, което болният оказва върху несъзнаваните чувства на лекаря” и казва, че “никой аналитик не отива по-далеч от това, което позволяват собствените му комплекси и вътрешни съпротиви“. Представянето използва примери от клиничната работа с пациентка с параноя - кверулант, чиято патология задвижва контрапреносните чувства на аналитика.

Първата конференция по психоанализа на БОПГА: "Терапевтичният процес като преживяване и съ-битие" се организира в партньорство с Издателска къща „Критика и Хуманизъм“ и Театър-лаборатория „Алма Алтер“. Повече информация за събитието може да откриете на: https://www.groupanalysis-bg.org/tpost/nkruk7yiz1-prva-konferentsiya-po-psihoanaliza-terap