Марианна Георгиева: Параноята е много талантлива писателка

Интервю на Марин Бодаков с Марианна Георгиева публикувано във вестник К на 16 юни 2019 година. Параноята е много талантлива писателка За поезията и вечността, за времето и прозата Марианна Георгиева е родена през 1986 г. в гр. Уфа, Башкортостан, Руска федерация. Тя е изучавала право, творческо писане, артистични психосоциални практики и психодрама, a в момента – психоанализа и групова анализа към Българското общество по психоанализа и групова анализа (БОПГА) […]

Покана за Общо събрание 2018

Покана Управителният съвет на Българското общество по групова анализа и групови процеси отправя покана към всички свои членове за 30 юни 2018, събота, от 11:00 ч. когато ще се проведе годишното отчетно събрание на сдружението. Дневен ред: 1. Отчет за дейността на обществото. 2. Финансов отчет. 3. Разни. Място: ул. „Сан Стефано” 27, вход В, партер вдясно, София 1504 Начален час: 11:00 ч.