Форма за кандидатстване

За съвместната обучителна програма по психоанализа и групова анализа на Българското общество по психоанализа и групова анализа и Университет „Зигмунд Фройд“, Виена в партньорство с Психоаналитичен семинар Инсбрук може да кандидатствате онлайн тук .

Алтернативно, при кандидатстване по имейл, може да изтеглите формуляра за кандидатстване оттук, да го попълните и в рамките на крайния срок да го изпратите на groupanalysis.bg@gmail.com.

Формулярът за кандидатстване се попълва на английски език. Придружаващи документи и при двата начина на кандидатстване се изпращат, в отделен файл всеки, напр. цялата диплома за завършена магистърска степен сканирана в един файл, на groupanalysis.bg@gmail.com. Те се предоставят на езика, на който са издадени, ако той е български или английски. В случай на документ на друг език, се представя превод на български или английски език.

Срокът за кандидатстване в програмата е текущ.

Обратно към Обучение.

Обучение