Отчетно-изборно събрание 2017

Покана Удправителният съвет на Българското общество по групова анализа и групови процеси отправя покана към всички свои членове за 30 април 2017, неделя, от 11:00 ч. когато ще се проведе годишното отчетно-изборното събрание на сдружението. Дневен ред: 1. Отчет за дейността на обществото. 2. Финансов отчет. 3. Избор на нов Управителен съвет и комисии към него. 4. Разни. Място: Центъра за култура и дебат „Червената къща“, зала „Пеша Николова“ (втори етаж) […]