Управителен съвет

Управителният съвет е орган за оперативно управление на Обществото.

Управителният съвет се състои от три до седем лица – Председател и членове, избрани от Общото събрание с мандат от три години, считано от датата на избора.

Членовe на Управителния съвет (30 април 2017 – 30 април 2020)
Алфред Приц
Георги Биволарски
Давид Иерохам
Ивайло Търнев
Изабела Доерлайн
Карл Голинг
Цветелина Йосифова – Председател

Секретар на УС
Ваня Недялкова

Ковчежник
Светлана Благоева