Форма за кандидатстване

За съвместната обучителна програма 2018 по психоанализа и групова анализа на Българското общество по групова анализа и групови процеси и Университет „Зигмунд Фройд“, Виена може да кандидатствате онлайн тук .
Моля, обърнете внимание, че, ако изберете този начин на кандидатстване, Вашата кандидатура ще бъде достъпна за редактиране онлайн до 28 октомври 2018 година най-късно.

Алтернативно, при кандидатстване по имейл, може да изтеглите формуляра за кандидатстване оттук, да го попълните и в рамките на крайния срок да го изпратите на groupanalysis.bg@gmail.com.

Формулярът за кандидатстване се попълва на английски език. Придружаващи документи и при двата начина на кандидатстване се изпращат, в отделен файл всеки, напр. цялата диплома за завършена магистърска степен сканирана в един файл, на groupanalysis.bg@gmail.com. Те се предоставят на езика, на който са издадени, ако той е български или английски. В случай на документ на друг език, се представя превод на български или английски език.

Краен срок за кандидатстване 28 октомври 2018 (неделя).

Обратно към Обучение 2018.

Обучение 2018